Leidinggeven is als ‘houden van’

Je kunt alleen leidinggeven aan anderen als je leiding kunt geven aan jezelf

 

‘Je kan pas van een ander houden als je van jezelf houdt.’ Voor leidinggeven geldt een soortgelijke constructie. Want als je persoonlijk leiderschap niet op orde hebt, wordt het een lastige opgave om leiding te geven aan anderen. Check dus voor jezelf hoe het staat met jouw ‘persoonlijk leiderschap’.

Persoonlijk leiderschap omvat meerdere dingen:

  • Hoe authentiek ben je?
  • In welke mate sta je jezelf toe om jezelf te mogen zijn en straal je dat ook uit?
  • In welke mate sta je anderen toe om zichzelf te zijn?
  • In hoeverre ben je van nature geneigd om connecties met anderen aan te gaan? Niet in de verzorgende zin, maar om samen met anderen naar een gezamenlijk doel toe te werken.

Leidinggeven aan jezelf

Als je praat over persoonlijk leiderschap zijn er vijf dimensies te onderscheiden:

  1. In contact willen zijn (écht contact)
  2. Zelfbewustzijn (ik ken mezelf en ik weet hoe ik op anderen overkom)
  3. Jezelf durven zijn
  4. Je bewust zijn van de rol die je hebt
  5. Doelgericht zijn

Deze vijf dimensies gaan over: neem ik besluiten gebaseerd op datgene wat ik wil bereiken? Ken ik mijn valkuilen en mijn talenten? Maak ik krachtige keuzes in wat ik daarin verder wil ontwikkelen om mijn doelen te bereiken? En vanuit welke context?

Niet iedereen hoeft een leider te zijn. Je kunt je doelen ook op een andere manier bereiken. Het gaat om jezelf zijn, leiding nemen over jezelf, autonoom zijn in het stellen van je doelen en het maken van je keuzes en er dan voor gaan.

Leidinggeven aan anderen

Een leider is iemand die van nature het vertrouwen verkrijgt van anderen, waardoor ze hem of haar volgen en hun keuzes en lotbestemming in zijn of haar handen leggen.

Stel voor jezelf eens vast in de functie waarin je zit: wat maakt mij een leider? Wat is mijn zelfbeeld? En wat is het framebeeld dat anderen van mij hebben dat maakt dat zij mij als hun leider zien of accepteren?

Jezelf leren kennen in alle dimensies is de allerbelangrijkste eerste stap om goed leiding te kunnen geven aan anderen.

Jezelf ontwikkelen van leidinggevende naar leider? Bekijk dan onze leiderschapstrainingen.

Tip: Download gratis de 360° Leiderschap whitepaper

Button Download whitepaper


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 2

Warning: fopen(/var/tmp/.access_log): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 7