Als alle neuzen dezelfde kant op staan…

…zie je alleen elkaars achterhoofd!

 

Een goede leidinggevende luistert en neemt – als hij alle standpunten gehoord heeft – een besluit waarmee de meerderheid kan instemmen. En waarnaar de minderheid zich moet voegen. Want zo’n democratisch genomen besluit werkt het best. Of niet?

Zeg eens eerlijk: hoe vaak komt het voor dat een besluit dat op deze manier genomen is echt oprecht door iedereen gedragen wordt? Dat alle betrokkenen zich voor 100% inzetten? En zeg eens eerlijk: is het besluit dat op deze manier tot stand komt echt het beste besluit dat genomen had kunnen worden? Laat je geen kansen liggen?

 

De wijsheid van de minderheid

Eén ding is duidelijk: als alle neuzen dezelfde kant op staan, zie je alleen elkaars achterhoofd. De besluitvorming zou vele malen beter en effectiever zijn – voor het bedrijfsresultaat, voor het werkplezier en welzijn van de teamleden – als er rekening wordt gehouden met de ideeën van iedereen.

Deep Democracy is een doeltreffende manier om de dynamiek van verschillende mensen en opvattingen zichtbaar te maken en vervolgens te benutten. Daarmee verbetert de kwaliteit en effectiviteit van je besluiten. Dat bereik je niet met eindeloos vergaderen, maar ook niet met snel knopen doorhakken. “Deep Democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit”, legt Jitske Kramer uit, de auteur van Deep Democracy: de wijsheid van de minderheid. “Het is ontstaan vanuit de gedachte dat krachtige besluiten juist ontstaan als we de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties combineren. Daarbij zijn conflicten essentieel en onvermijdelijk: zonder conflict kunnen organisaties en mensen niet groeien en zich ontwikkelen.”

 

Geen vrijbrief om te polderen!

Het uitgangspunt van Deep Democracy is dat er een veilige sfeer moet worden gecreëerd waarin teamleden zich niet alleen durven uit te spreken, maar alle perspectieven ook gehoord en gewaardeerd worden. “Deep Democracy streeft naar een unaniem besluit door, na een goede exploratie, net als in de ‘gewone’ democratie het meerderheidsstandpunt als uitgangspunt te nemen maar daar de wijsheid van de minderheid aan toe te voegen. Dit toevoegen is niet een kwestie van onderhandelen over de voorwaarden om het besluit te accepteren of een vrijbrief om nog eens flink te polderen, slappe compromissen te sluiten of te lobbyen voor het eigen standpunt. Het doel is een werkelijk ‘ja’ van alle betrokkenen,” schrijft Jitske Kramer.

Het resultaat is een gevoel van betrokkenheid en verbinding binnen het hele team. Een groep mensen die open en onbevooroordeeld luisteren, die zich gehoord voelen en die daardoor als team en als individuen gezond presteren op de werkvloer. Een besluit dat gedragen wordt door iedereen. En een besluit dat niet alleen democratisch genomen is, maar ook verrijkt is met de wijsheid en de inzichten van iedereen.

 

Meer lezen?
Het volledige artikel is eerder gepubliceerd in Thema Magazine.

Bij Thema verscheen ook het boek Deep Democracy, geschreven door Jitske Kramer. Dit boek toont overtuigend aan dat Ubuntu het antwoord kan geven op de Westerse vraagstukken van deze tijd. Bestellen kan via Thema.nl.


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 2

Warning: fopen(/var/tmp/.access_log): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 7