Ben jij een Manager “Nieuwe Stijl”?

Welke van de onderstaande stijlen typeert jou het meest?

 

De nieuwe medewerker accepteert geen baas boven zich die hem commandeert en zich opstelt als controleur. Het is een professional die zelf wil kiezen waar en wanneer hij werkt. Wat hij nodig heeft is een dienstverlenend en inspirerend leider die het beste uit mensen en teams weet te halen.

Ben jij zo’n manager ‘nieuwe stijl’?

Het Nieuwe Werken (HNW)

Helaas zijn er nog steeds veel managers die denken dat Het Nieuwe Werken (HNW) gelijk staat aan thuiswerken. Toch draait HNW vooral om het werk aanpassen aan de eisen van de moderne tijd. Door de overgang van het industriële naar het dienstentijdperk is de medewerker een duurzaam productiemiddel geworden. De manager van HNW is een mensenmanager. Hij stelt de mens centraal en voorziet die van de middelen om het beste uit zichzelf te halen.

De Nieuwe Medewerker

De nieuwe medewerker wil daarbij graag zelf kiezen waar en wanneer hij werkt. Want zeg nou zelf, wie staat er voor z’n lol in de file? Of loopt graag te stressen om zijn kinderen op tijd van de crèche te halen? Door ondermeer laptop en smartphone is dat tegenwoordig goed mogelijk. Bovendien werken mensen het beste en het meest gemotiveerd als zij:

– Doelen bereiken
– Eigen kwaliteiten kunnen tonen
– Bijdragen aan iets belangrijks of waardevols
– Ontwikkeling of professionalisering doormaken

Controle en vertrouwen

Vrijheid en verantwoordelijkheid leiden tot meer ondernemerschap en betere resultaten. De nieuwe generatie medewerkers wil voortdurend inhoudelijk uitgedaagd worden. Een goede leider weet zijn medewerkers situationeel naar het hoogste niveau van betrokkenheid en bekwaamheid te coachen. Voor de medewerker is het vooral de uitdaging om een nieuwe balans te vinden tussen werk- en privéleven, voor de manager tussen controle en vertrouwen.

Ben jij een Manager ‘Nieuwe Stijl’?

Hoe lastig is het voor jou om grip te houden op je medewerkers en hun resultaten als je ze niet regelmatig ziét werken? Dit is mede afhankelijk van jouw voorkeursstijl als manager. Welke van de onderstaande stijlen typeert jou het meest?

Stijl A
Als leidinggevende vertrouw je op de inzet en kwaliteiten van je medewerkers en creëert daarbij veel ruimte voor je medewerkers. Je ondersteunt hen door te voorzien in de benodigde middelen en komt zelf pas in actie als het mis gaat, bijvoorbeeld bij calamiteiten of klachten van klanten.

Stijl B
Als manager ben je gericht op de output of het eindresultaat. Je omschrijft samen met medewerkers aan welke eisen hun resultaten moeten voldoen, zodat zij ook weten wat van hen verwacht wordt. Vervolgens ligt de focus op het volgen en eventueel bijsturen van de behaalde resultaten. Bij de beoordeling stelt je jezelf vooral de vraag: ‘Wat heb ik bijgedragen aan het functioneren van mijn medewerkers?’

Stijl C
De focus ligt vooral op het proces en de uitvoering: toezicht houden op de naleving van de regels en processen is jouw belangrijkste taak. Je reguleert de werkactiviteiten en vraagt je vooral af hoe het werk wordt gedaan. Je stuurt vooral door in regels, voorschriften, procedures vast te leggen wat er moet gebeuren om resultaten te behalen én fouten te voorkomen.

Lees hieronder de voor- en nadelen van jouw persoonlijke voorkeursstijl. Stel jezelf vervolgens de vraag: Hoe wenselijk en effectief is het binnen jouw werk of afdeling dat je vooral deze stijl hanteert?

Stijl A: Manager op basis van vertrouwen
+ Je kunt onbezonnen en vrij improviseren op elke nieuwe situatie.
–  Je weet nooit wanneer je echt succesvol bent, omdat succes niet gedefinieerd is. De vraag is of dan de gewenste resultaten worden bereikt.

Stijl B: Manager “Nieuwe Stijl”
+ Je weet waar je aan toe bent, zodat medewerkers veel eigen speelruimte hebben om zelf te kunnen bepalen waar en wanneer ze willen werken.
–  Deze stijl vergt veel discipline; je moet verantwoording willen dragen.

Stijl C: Manager op basis van controle
+ Duidelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid staan voorop. Zo niet, dan schakel je de hoger leidinggevende in voor een oplossing.
–  Weinig ruimte voor creativiteit en inventiviteit.

Op zoek naar een relevante training?

Heeft dit artikel je aan het denken gezet, maar kun je wel wat hulp gebruiken om hier concreet mee aan de slag te gaan? Overweeg bijvoorbeeld eens de training Leidinggeven aan professionals.  Deze training helpt je de kwaliteiten van je hoogopgeleide werknemers (nog) beter te benutten.


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 2

Warning: fopen(/var/tmp/.access_log): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 7