Hoe bouw je aan vertrouwen?

En maak je het verschil

 

Vertrouwen is een voorwaarde is om een verbindend leider te kunnen zijn. De vraag is dus: hoe bouw je aan vertrouwen?

Als leider heb je meer nodig dan leiderschaptrucs en het aanleren van vaardigheden. Een innerlijke verbinding met de eigen waarden en normen is nodig om authentiek te zijn, en mensen gunnen een authentiek leider zijn leiderschap.

Bouwen aan vertrouwen

De leider dient een zoektocht aan te gaan naar de eigen drijfveren: wat maakt het dat ik de pretentie heb om anderen te vertellen wat nodig is in het land, of in organisaties? Waarom denk ik dat anderen beter worden van mijn opvattingen die voortvloeien uit mijn persoonlijke normen en waarden? Als het er niet om gaat anderen te helpen om prettiger en beter te leven, en daardoor een betere bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap, blijft het bij een privé-opvatting en een wil om daarmee de boer op te gaan.

Behalve de eigen overtuiging krachtig vorm te geven, is het ook zaak dienend te willen zijn aan het algemeen belang. Jim Collins, schrijver van het boek “Good to great” noemt deze combinatie “een sterke professionele wil en echte bescheidenheid”. Als de leider er daarmee ook nog in slaagt een gemeenschappelijke ambitie te kweken bij de ‘volgers’ en hun wensen te verbinden aan het organisatiebelang zal hij vertrouwen krijgen.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Natuurlijk komt er nog veel meer bij kijken, maar dit is wel de basis om inspirerend te zijn en leiderschap een andere invulling te geven. Goed leiderschap is ook voorbeeldgedrag vertonen: misschien maar eens stoppen met 100 uur per week werken en in het weekend loodgietertassen vol dossiers mee naar huis te slepen. Wedden dat gezin en vrienden dan veel meer verbinding en vertrouwen ervaren? Dat geeft meer krediet en invloed en bovendien behouden we op die manier een nieuwe generatie potentieel goede leidinggevenden door hen niet meer te dwingen eenzijdig voor werk of privé te kiezen.

Authentieke leiders die vertrouwen genieten en verbinding weten te maken met wat mensen nodig hebben gaan het verschil maken. Misschien gaan we wel mooie tijden tegemoet…

Aan de slag…

Wil jij als (ervaren!) leidinggevende jouw persoonlijke waarden en visie verbinden aan de ambitie van je organisatie en je medewerkers? Dan is onze training Verbindend Leiderschap misschien iets voor jou. In deze training leer je leidinggeven vanuit authenticiteit, integriteit, verbinding en vertrouwen. Je stuurt nog meer vanuit eigen kracht.


Warning: fopen(./.access_log): failed to open stream: Permission denied in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 2

Warning: fopen(/var/tmp/.access_log): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 2

Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 7

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /domains/360leiderschap.nl/DEFAULT/wp-content/themes/360gradenleiderschap/footer.php on line 7